IPL เลเซอร์กำจัดขน

IPL เลเซอร์กำจัดขน ใช้คลื่นแสงกำจัดขน ทำให้เส้นขนมีสีอ่อนและบางลง โดยใช้คลื่นแสงความเข้มข้นสูง
ไปจับกับเซลล์เม็ดสีบริเวณรากขนและเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนในการทำลาย

ครอบครัวปรินทร์